MyEverecity – Video-tutorial + gids


Via Google of Firefox, zich begeven naar de volgende WEB pagina :
www.everecity.mydigiflat.com
Klikken op nieuwe account
Uw rijksregisternummer ingeven (deze bevindt zich op de achterzijde van uw identiteitskaart)
De code invullen die u van Everecity hebt ontvangen (19 karakters)
Vervolgens klikken op ontgrendelen
Uw emailadres invullen
Uw wachtwoord aanmaken
Vervolgens klikken op de knop ‘bevestigen’


 

 

 

 

 

 

 

Ces informations vous ont-elles été utiles ? / Was deze informatie nuttig?