Herziening van de huren op 1 januari 2023

Om u voor te bereiden op de huurherziening van 2023, gelieve nota te nemen van de belangrijke mededeling die u in uw brievenbus hebt ontvangen en die als bijlage is bijgevoegd. In de herzieningsprocedure wordt de huurprijs elk jaar vastgesteld door herberekening van het bedrag van elk element van de werkelijke huurprijs.

 

Ces informations vous ont-elles été utiles ? / Was deze informatie nuttig?