EVERECITY est le fruit de la fusion de deux sociétés de logement social, Germinal et Ieder Zijn Huis, toutes 2 situées sur la commune d’Evere. Née le 1er janvier 2015, EVERECITY gère actuellement près de 1900 logements sociaux et a l’ambition dans les prochaines années d’augmenter son patrimoine.  EVERECITY est une coopérative de locataires. A chaque niveau de gestion, l’équilibre entre représentants communaux et locataires est respecté... (suite)

EVERECITY is ontstaan uit de fusie van twee sociale huisvestingsmaatschappijen, Germinal en Ieder Zijn Huis, die beide in de gemeente Evere gelegen waren. Opgericht op 1 januari 2015 beheert EVERECITY vandaag bijna 1900 sociale woningen en ze heeft de ambitie om haar patrimonium de komende jaren te vergroten. EVERECITY is een huurderscoöperatieve. Op elk beheersniveau wordt het evenwicht tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de huurders gerespecteerd... (vervolg)

Actualités - Actualiteit

Notre patrimoine - Ons patrimonium

Quelques photos - Enkele foto's
Petite Maison Picardie

Petite Maison Picardie

Petite Maison Picardie

Petite Maison Picardie

Frans Verdonck

Frans Verdonck

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh

picardie

picardie

constant permeke

constant permeke